គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស៖

អគារលេខ ៨ ក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា, ភូមិព្រៃពពេល, សង្កាត់សំរោងក្រោម, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសារ     : +855 23 82 27 34
អ៊ីម៉ែល     :   [email protected]
ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ
Smart     :  016 466 222
Cellcard :  012 214 701/012 466 222/012 253 555/011 383 735/011 466 222/023 6425 777/023 6525 777
Metfone :  088 359 8888/097 8918 777/097 9659 777/ 071 9092 777/071 9079 777

គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល និង បញ្ជូនពលករទៅបរទេស
MTOSB © All Right Reserved 2017

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង / Follow Us