សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងរបស់ផ្នែកនីមួយៗនៃ គ.ប.ប.ព.ប

បោះពុម្ព
គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស (គ.ប.ប.ព.ប) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹង​​​ដល់បងប្អូនពលករ-ពលការិនី​ និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា ក្នុងករណីបងប្អូនពលករ-ពលការិនី​ និងសាធារណជនមានសំនួរផ្សេងៗ អំពីនីតិវិធីនៃការស្វែងរកការងារធ្វើដោយស្របច្បាប់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរ (EPS) សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ត្រីតាមផ្នែកនីមួយៗរបស់ គ.ប.ប.ព.ប រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖