លទ្ធផលនៃការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេសលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩

បោះពុម្ព
គណៈកម្មាធិការបណ្ដុះបណ្ដាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស (គ.ប.ប.ព.ប) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បេក្ខជន និងសាធារណជនពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេសលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៩ (2nd Special EPS-TOPIK) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

*ចុះឈ្មោះពិនិត្យសុខភាពនៅ គ.ប.ប.ព.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (ពិនិត្យសុខភាពនៅនាយកដ្ឋានពេទ្យការងារ)។ ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម។ សូមអរគុណ!