បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េពិសេស ឆ្នាំ២០២១

បោះពុម្ព

ចុចទីនេះ ដើម្បីមើលគ្រប់ទំព័រលើហ្វេសបុកផេកផ្លូវការ