បញ្ចីឈ្មោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ប្រឡងតេស្តជំនាញ និងវាយតម្លៃសមត្ថភាព

បោះពុម្ព
គណៈកម្មាធិការបណ្តុះបណ្តាល និងបញ្ជូនពលករទៅបរទេស (គ.ប.ប.ព.ប) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សូមជម្រាបជូន​ដំណឹងដល់​​បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលបានប្រឡងជាប់តេស្តសមត្ថភាពភាសាកូរ៉េ ក្រោមប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរលើកទី១៦ (16th EPS-TOPIK) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា មណ្ឌលប្រឡងតេស្តជំនាញ និងវាយតម្លៃសមត្ថភាព ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា(NPIC) តាមកាលបរិច្ឆេទ និងម៉ោងដូចខាងក្រោម៖